Nezaradené

Špeciálne miesto pre našu prácu tvorí vytyčovanie a zameriavanie stožiarov VVN i v temer nedostupných terénoch.

Cenník geodetických prác

Oficiálny cenník máme u nás vo firme k nahliadnutiu- v sídle firmy- Ing. Robert Lantaj- Veľký Grob 240 ( okres Galanta ) .
Ceny kalkuluje Komora geodetov a kartografov – ( KGK ) Našim verným klientov radi poskytneme Zľavu z prác.
Cestovné náklady si pri reálnej zákazke neúčtujeme. Sme presní a veľmi zodpovední a radi Vás o tom presvedčíme.
Ing. Robert Lantaj
+42190423383 – volať môžete od 10h do 20h denne, ak sa nedovoláte napíšte e-mail na robert.lantaj@gmail.com, alebo novakova.tangis@gmail.com . Odpovieme v čo najkratšom čase, niekedy sa dá i ihneď.
Skype: robert.lantaj1
lucy6449
Tešíme sa na spoluprácu.

GEODET –Trimble R6 a R10-GPS
Totálna stanica Trimble
Sonar
Hlbkový čln na meranie štrkovísk so sonarom
Programy: Kokeš, Neumapp,

 Autocad, Nadstavba na autocad na tvorenie pozdlžnych a priečnych profilov
Všetky potrebné k požadovaným výstupom ako pre kataster tak i pre líniové stavby