INFO

Autorizovaný geodet a kartograf

Majiteľ konateľ firmy a Hlavný geodet Ing. Robert Lantaj
e-mail: robert.lantaj@gmail.com
Mobil:+421905423383
Lucia Nováková - marketing
E-mail: novakova.tangis@gmail.com
Mobil: +421944300239

O NÁS

Firma Zememerač s.r.o. vznikla transformáciou Firmy Ing. Robert Lantaj- geodetické práce, po viac ako 20 rokoch praxe . Sídlo firmy je vo Veľkom Grobe, ale pobočky máme v Senci aj v Bratislave.
Venujeme sa nielen geometrickým plánom, ale i investičnej výstavbe, najmä v oblasti zameriavania stožiarov vysokého napätia, ale aj prípojkám k rodinným domom, výškopisným a polohopisným plánom, oddeleniam pozemkov ako pre súkromné, tak i právnické osoby.
Taktiež zameriavame štrkoviská a aktualizujeme ich rozlohu a hĺbku.
Najviac sa naša činnosť koncentruje do oblastí ( v katastri nehnuteľností)-Senec, Galanta, Bratislava, Pezinok, Trnava
Konzultácie k potrebám súkromných osôb poskytujeme BEZPLATNE.
Môžete sa na nás obrátiť s akoukoľvek nejasnosťou, radi Vás nasmerujeme a pomôžeme.
Firemné zákazky
Oblasť zameriavanie profilov. Energetika-všetko
Štrkoviská- všetko potrebné + vyhotovenie dokumentácie

Investičná výstavba

Vytyčovanie stavebných objektov
Porealizačné zameranie stavieb
Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
Polohopisné a výškopisné plány
Zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov s výstupmi v požadovanom formáte
Zameranie a spracovanie podzemných a nadzemných vedení
Digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov
Spracovanie a vyhotovenie komplexnej geodetickej dokumentácie k jednotlivým prácam - konečné výstupy práce v požadovanom formáte
Účelové mapy veľkých mierok
Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh
Topografické práce
Budovanie bodových polí
Digitalizácia mapových podkladov

Služby v oblasti katastra nehnuteľností

Vyhotovovanie geometrických plánov
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Rozdelenie pozemkov
Zameranie stavieb
Vytýčenie stavieb
Budovanie bodových polí
Identifikácia pozemkov
Kontrolné merania

Spracovanie a overovanie ROEP

Banskomeračské práce

Vyhotovovanie, vedenie a dopĺňanie banskomeračskej dokumentácie pri banskej činnosti a činnostiach vykonávaných banským spôsobom.
Vyhotovovanie dokumentácie pre zriaďovanie chránených ložiskových území a dobývacích priestorov.
Výpočty kubatúr.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Zememerač s.r.o.
(Sídlo firmy)
Autorizovaný geodet a kartograf,
Majiteľ konateľ firmy a Hlavný geodet Ing. Robert Lantaj,
Veľký Grob 240
925 27
IČO: 44530234
IČ DPH: SK 2022743261
Konateľ: Ing. Robert Lantaj
Mobil: 0905423383
E-mail: robert.lantaj@gmail.com

Zememerač s.r.o.
(pobočka Bratislava)
Lucia Nováková- marketing
Jungmannova 1150/2
851 01 Bratislava
Mobil: 0944300239
E-mail: novakova.tangis@gmail.com

KONTAKTNÝ FORMULÁR

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]