GEODET –


Trimble R6 a R10-GPS
Totálna stanica Trimble
Sonar
Hlbkový čln na meranie štrkovísk so sonarom
Programy: Kokeš, Neumapp,

 Autocad, Nadstavba na autocad na tvorenie pozdlžnych a priečnych profilov
Všetky potrebné k požadovaným výstupom ako pre kataster tak i pre líniové stavby