Špeciálne miesto pre našu prácu tvorí vytyčovanie a zameriavanie stožiarov VVN i v temer nedostupných terénoch.